FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.k.

Windykacja ubezpieczeń z polisy AC/OC

Oferta dla warsztatów oraz salonów samochodowych
Oferta dla warsztatów oraz salonów samochodowych

Nasza kancelaria zajmuje się między innymi przedsądowym i sądowym dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli.

 

Często zdarza się tak, że pomimo wykonanej naprawy pojazdu w tzw. w trybie bezgotówkowym, towarzystwo ubezpieczeniowe w ramach polis OC lub AC nie wypłaca należnego odszkodowania na rzecz serwisu bądź jego klienta z tytułu naprawy pojazdu, bądź je zaniża. W przypadku OC zwykle dochodzą problemy z odzyskaniem kosztów wynajmu samochodu zastępczego, które również powinny zostać zwrócone w całości. Taka praktyka powoduje realne  straty serwisu samochodowego lub jego klienta, w zależności od przyjętego w danym warsztacie modelu współpracy z klientem. 

 

Zwykle mamy do czynienia z sytuacją powstania wierzytelności i jej dochodzenia od towarzystwa ubezpieczeniowego, wg poniższego schematu:

 1. Klient zleca naprawę powypadkową warsztatowi samochodowemu (z polisy OC lub AC) w trybie bezgotówkowym, co oznacza, że ubezpieczyciel powinien zwrócić należności wg faktury wystawionej przez warsztat z tytułu dokonanej naprawy pojazdu oraz wynajmu pojazdu zastępczego
 2. W przypadku niewypłacenia całości lub części odszkodowania powstaje roszczenie wobec ubezpieczyciela.
 3. Często, w zależności od przyjętej praktyki danego warsztatu, warsztaty przejmują dochodzenie roszczeń od klienta na podstawie umowy przelewu wierzytelności.
 4. Kancelaria prawna przejmuje od warsztatu i prowadzi sprawę na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. W przypadku wygranej, sąd zasądza od dłużnika obok odszkodowania koszty zastępstwa procesowego dla pełnomocnika, które zwykle stanowią jej całkowite wynagrodzenie w sprawie.

    W ramach powyższego schematu proponujemy Państwu najbardziej elastyczny z punktu widzenia przedsiębiorcy model współpracy i rozliczeń. Zwykle Klient – warsztat samochodowy nie angażuje środków w finansowych do prowadzenia sprawy sądowej, poza kosztami wpisu sądowego. 


    Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie związane z prowadzeniem sądowych postępowań odszkodowawczych. Wygraliśmy setki spraw o odszkodowania należne od towarzystw ubezpieczeniowych, głównie z zakresu ubezpieczeń związanych z ruchem pojazdów mechanicznych (OC i AC).