FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp. k.

Prawo spółek, fuzje i przejęcia

Przekształcenia na gruncie KSH, transakcje aportowe, umowy w relacjach inwestorskich, obsługa prawna przed sądami rejestrowymi
Przekształcenia na gruncie KSH, transakcje aportowe, umowy w relacjach inwestorskich, obsługa prawna przed sądami rejestrowymi

Świadczymy  usługi  prawne  dla  przedsiębiorców  w  zakresie  ich bieżącej  działalności,  oraz planowanych transakcji związanych z przejęciami, połączeniami lub innymi przekształceniami na gruncie “Kodeksu spółek handlowych”. Doradzamy w transakcjach aportowych.

 

Prawnicy  Kancelarii  posiadają  długoletnie  doświadczenie  i uznanie  w  negocjowaniu, przygotowywaniu i zawieraniu umów w relacjach inwestorskich.

 

Doradzamy  zarządom,  radom  nadzorczym  i  akcjonariuszom  na etapie  powstawania  i funkcjonowania  spółek.  Przygotowujemy projekty  umów  spółki,  akty  wewnętrzne  oraz porozumienia pomiędzy  udziałowcami.  Z  sukcesem  prowadzimy  procedury umarzania udziałów, podwyższenia i obniżenia kapitałów. 

 

Zapewniamy obsługę prawną przed sądami rejestrowymi oraz w skomplikowanych sporach o charakterze gospodarczym.

W  stadiach  poprzedzających  fuzje  i  przejęcia  zajmujemy  się badaniem  stanu  prawnego przedsiębiorstw i szacowaniem ryzyka prawnego (analiza due diligence).

Fedorowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa