FEDOROWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA sp.k.

Prawo pracy

Prawo pracy

W  ramach  bieżącego  doradztwa  prawnego  zapewniamy naszym Klientom  nadzór  nad dokumentacją  pracowniczą.

 

Przygotowujemy  projekty  umów  i  innych  aktów prawnych  w relacjach  pracodawcy  z  pracownikiem.

 

Negocjujemy  i  tworzymy umowy  dla  kadry  menedżerskiej  i  kontrakty  dla  specjalistów branżowych.

 

Uczestniczymy  w przygotowaniu i zmianach regulaminów, układów zbiorowych pracy i innych dokumentów z zakresu prawa pracy funkcjonujących w przedsiębiorstwie.

 

Prawnicy kancelarii posiadają bogate doświadczenia w prowadzeniu sporów pracowniczych, w tym sporach odszkodowawczych powstałych na gruncie stosunku pracy.

 

Z powodzeniem doradzamy w sprawach dotyczących stosunku pracy na etapie fuzji i przejęć.

 

Fedorowicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa